Skip to content

Dánsko a digitální stát

O pár dnů dříve, než Česká republika slavnostně spustila (s trochou nadsázky) e-shop na dálniční známky (jak se projekt (ne)povedl vysvětluje např. Honza Červenka), spouští Dánsko digitální řidičský průkaz, který si hned v prvním týdnu fungování aktivuje 7️⃣5️⃣0️⃣ tis. občanů (z cca 3,8 mil. vydaných).

Klíčem k fungování digitální identity je NemID, národní eID, které je nutné pro přístup k digitálním službám, komunikaci s veřejnými orgány a přístup k online bankovnictví. Systém aktivně využívá 9 z 10 občanů Dánska.

Spokojenost se službami na webových stránkách úřadů za posledních několik let vzrostla. V roce 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ bylo s digitálními veřejnými službami spokojeno 9️⃣1️⃣ % občanů, kteří navštívili webovou stránku úřadů nebo použili samoobslužné řešení. To je nárůst z 88 % v roce 2019 a 87 % v roce 2017. 81 % respondentů věří, že dánské úřady zacházejí s jejich osobními údaji opatrně.

Digitální strategie na období 2016–2020 stanovila, že jsou zapotřebí společné architektonické zásady a pokyny, které by umožnily snadnou a bezpečnou výměnu údajů mezi různými veřejnými institucemi. Proto bylo navrženo osm principů a dvacet dva architektonických pravidel, které byly začleněny do Bílé knihy o společné digitální architektuře veřejného sektoru. Občané a podniky by měli mít zkušenosti se službami, které jsou funkční, transparentní a zaměřené na jejich potřeby. Za tímto účelem se místní, regionální a ústřední vlády dohodly na společném rámci pro digitální architekturu a IT infrastrukturu.

Princip 1️⃣. Architektura je spravována na správné úrovni (Architektura daného řešení může mít dopad na to, jak je úkol prováděn. Proto musí být důležitá architektonická rozhodnutí učiněna co nejblíže řešení úkolu.)

Princip 2️⃣. Architektura podporuje soudržnost, inovace a účinnost (Digitalizační projekty rozvíjejí svou architekturu ze společné veřejné rámcové architektury a uplatňují otevřené standardy, které se neomezují na dodavatele a proprietární technologie.)

Princip 3️⃣. Architektura a regulace se navzájem podporují (Projekty pomáhají zajistit dodržování legislativy a dalších předpisů. Naopak architektura musí podporovat, aby nová legislativa a další předpisy byly připraveny na digitalizaci.)

Princip 4️⃣. Zabezpečení, soukromí a důvěra jsou zajištěny (Občané a podniky musí věřit, že informace používané v digitálním řešení jsou zpracovávány bezpečně a v souladu s platnými zákony. Stává se to mj. začleněním zabezpečení informací a soukromí do řešení.)

Princip 5️⃣. Procesy jsou optimalizovány napříč úřady (Digitální řešení jsou vyvíjena s občany a společnostmi jako výchozím bodem, takže procesy služeb jsou koherentně aplikovány napříč úřady. Průřezové procesy jsou optimalizovány na základě společných cílů pro koherentní, efektivní a smysluplné pracovní postupy.)

Princip 6️⃣. Dobrá data jsou sdílena a znovu použita (Data jsou zdrojem, který se používá prostřednictvím sdílení a recyklace k vytváření hodnoty pro občany a podniky a k vytváření soudržnosti ve veřejném sektoru. Koncepty a data jsou popsána jednotně, aby je bylo možné znovu použít a aby byla zajištěna dostatečná kvalita dat pro jejich využití.)

Princip 7️⃣. IT řešení spolupracují efektivně (Digitální řešení jsou vytvářena tak, aby mohla být součástí dobře fungující interakce s digitálními systémy jiných organizací. Aby byla tato interakce efektivní a bezpečná, používají se běžné vzory integrace, bezpečnostní standardy a protokoly pro výměnu dat.)

Princip 8️⃣. Data a služby jsou poskytovány spolehlivě (V digitálně soudržném veřejném sektoru je nutné, aby orgány, občané a podniky mohli počítat s dostupností datových a IT služeb v případě potřeby. Používání dat a služeb poskytovaných jinými stranami musí být bezpečné a efektivní. Proto musí základní infrastruktura splňovat dohodnuté rámce.)

Realizaci má na starosti v roce 2️⃣0️⃣1️⃣1️⃣ vzniklá vládní Agentura pro digitalizaci spadající pod dánské Ministerstvo financí na jejíchž stránkách se dozvíte více o aktuálních projektech digitální dánské společnosti.  

Byl a je to jen příklad, ale zkuste si 8️⃣ principy z Bílé knihy posoudit na začátku zmíněný český „e-shop“ na dálniční známky. Máte❓ Pak je možná čas na Dánský kávový punč

Back To Top