Skip to content

Finsko – stát bez papíru

Suomi. Země lesů, jezer a podle Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2020 lídr evropské digitální transformace v celosvětovém měřítku. Tento index sleduje pokrok dosažený v členských státech EU v pěti hlavních oblastech: konektivita, digitálních dovednosti, používání internetu fyzickými osobami, integrace digitálních technologií v podnicích a digitální veřejné služby.

Finsko má 5️⃣,5️⃣ mil. obyvatel a IT má ve finském vládním sektoru dlouhou historii. První počítače byly instalovány v Ústavu sociálního zabezpečení a v Postbank v roce 1️⃣9️⃣5️⃣8️⃣. Vládní výpočetní středisko bylo zřízeno v roce 1️⃣9️⃣6️⃣5️⃣. Od té doby se snaží plně využívat ICT ve prospěch svých obyvatel. Rodákem je mimo jiné i autor Linuxu Linus Torvalds.

V současnosti finské vládní agentury zavádějí technologie umělé inteligence (AI) a další nové technologie pro zlepšování veřejných služeb. Veřejné služby budou primárně digitální.

Klíčovým faktorem úspěšné digitální správy je důvěra. Občané a podniky důvěřují vládním agenturám, že poskytují služby spolehlivě, nestranně a včas. Vláda důvěřuje občanům a podnikům. Finsko má jeden z nejméně zkorumpovaných vládních sektorů na světě.

To potvrzuje pro Český rozhlas i Petr Lukasík, generální ředitel IT společnosti Tieto Czech: „Hlavní rozdíl v digitalizaci v Česku oproti severní Evropě a Finsku, které je nejdál, je v pojetí důvěry. Finové jako občané věří vládě a jejím úřadům, vláda věří lidem a lidé si věří navzájem. Nejjednodušší digitalizace znamená, že vezmu proces, který dnes nějak funguje s papíry, a udělám ho bezpapírový. Nicméně to je strašně malinký krok. Lepší je na to dívat se – jaká je životní událost, kterou potřebujeme řešit, a celý postup přestavět. Takhle se na to dívají ve Finsku, a proto jsou v digitalizaci tak daleko,“ a dodává: „Je tam extrémní vůle i veřejné správy dělat digitalizaci při jakékoliv příležitosti, kdy se představují nové služby pro občany. První je vždy digitální. Jestliže se mění zákon, který to nepodporuje, tak se změní ten zákon. A ano, chápou, že musí mít i fyzickou verzi pro určité případy, ale všechno je podřízeno digitální službě.“

Realizaci ve Finsku zajišťuje Digital and Population Data Services Agency opírající se o Government ICT Centre Valtori, které poskytuje sektorově nezávislé ICT ​​služby státu na centrální úrovni. Obě agentury pak formálně spadají pro finské ministerstvo financí.

Proces digitalizace ve veřejném sektoru vyžaduje obecné zásady, které platí pro všechny veřejné služby. Jedná se o společně dohodnutá pravidla pro rozvoj veřejných služeb. Devět principů finské digitalizace bylo zveřejněno v únoru 2016:

1️⃣. Budeme poskytovat služby na základě potřeb zákazníků – cílem veřejné správy je sloužit lidem a podnikům, potřeby lidí a společností jsou vždy úzce spojeny s životní či obchodní událostí ne úřadem, tento způsob myšlení pomáhá veřejné správě umožnit lidem jednoduší život, podnikání i další aktivity.

2️⃣. Snížíme zbytečnou byrokracii – snahou je úplné vyloučení nutnosti využívat služby, které koncovému uživateli nepřidávají žádnou hodnotu. Potřebné služby budou navrženy společně se zákazníky tak, aby jejich používání bylo co nejplynulejší a bez námahy.

3️⃣. Budeme stavět snadno použitelné a zabezpečené služby – služby poskytované veřejnou správou musí být snadno použitelné bez ohledu na to, zda jsou využívány na mobilu, tabletu nebo osobně. Dobře fungující služby musí být zaručeny pro všechny, včetně nevidomých a neslyšících. Zabezpečení dat a ochrana osobních údajů zákazníků musí mít nejvyšší prioritu.

4️⃣. Služby budou výhodné pro zákazníky – vývoj služby je zahájen nejprve mapováním toho, které funkce nebo funkce služby jsou pro zákazníka nejdůležitější. Když je zákazník zapojen do procesu vývoje, lze rychle získat zpětnou vazbu o službě. To šetří peníze a čas. Zákazníci nemusí být pro používání služeb samostatně vyškoleni, protože proces služby byl proveden co nejintuitivněji.

5️⃣. Budeme připravení fungovat v případě narušení / nedostupnosti – primární služba nemusí být vždy k dispozici z důvodu narušení. V takových situacích musíme být schopni poskytnout zákazníkům včasné informace o tom, jak postupovat. Musíme se připravit na případná narušení a další výjimečné situace a jasně o nich informovat zákazníky.

6️⃣. O nové informace požádáme pouze jednou – zákazníci nebudou požádáni o poskytnutí informací, které státní správa již má. Služby si mohou tyto informace vyměňovat, aniž by musely žádat lidi nebo společnosti o jejich opětovné poskytnutí. Pokud potřebujeme od zákazníka nějaké informace, které zatím nemáme, získáme je způsobem, který od zákazníka vyžaduje co nejméně úsilí.

7️⃣. Plně využijeme stávající veřejné a soukromé online služby – využijeme stávající veřejné a soukromé služby. Budou vyvinuty nezbytné nové služby, jako např. portál Suomi.fi. Vytváření společného digitálního kapitálu bude podporováno zajištěním interoperability informací prostřednictvím standardních rozhraní.

8️⃣. Poskytneme otevřená data, otevřený přístup k informacím a otevřená rozhraní pro podniky i občany –poskytneme veřejnosti otevřený přístup, pokud neexistuje konkrétní důvod jej omezit. Umožníme využití informací při vývoji nových služeb při respektování ochrany údajů lidí a podniků v přiměřené míře.

9️⃣. Určíme vlastníka pro každou službu a její implementaci – každá služba bude mít určeného vlastníka pro celý svůj životní cyklus. Vlastník bude odpovědný za provozování služby a za usnadnění dialogu mezi různými stranami. Je důležité, aby vlastníci služeb mohli snadno komunikovat navzájem.

Jak je na tom na úrovni státu Česká republika asi nejlépe shrnuje článek: Country for the Future: vláda nesplnila ani jeden ze slibů o digitalizaci služeb. A pokud se podíváme na jeden velmi aktuální případ, který odráží stav digitalizace služeb pro občany – v tomto případě certifikát o očkování proti Covid-19, tak jej přesně popisuje Český rozhlas.

Ať už ke čtení preferujete spíše kávu ☕ (Finové jsou 1. na světě v její spotřebě na osobu) nebo finskou vodku (s tou se lépe snáší pohled na digitalizaci státu u nás) myslete na finské přísloví: Kun oikein yrittää ja onnistuu tuntuu mukavalta (když se budete snažit a uspějete, budete se cítit dobře).

Back To Top