Skip to content

10 chyb při automatizaci procesů

„Lídři musí k automatizaci přistupovat jako k principu, který je třeba přijmout, spíše než k projektu, který je třeba udělat, a měli by si být vědomi běžných chyb, které mohou vést k selhání,“ říká Nicole Sturgill, viceprezidentka společnosti Gartner.

1️⃣. Zamilujeme se do jedné technologie

Jakmile organizace úspěšně zakoupí a implementuje konkrétní nástroj pro automatizaci procesů, je přirozené, že jej kolegové chtějí přijmout v co nejširším měřítku. Je však špatným přístupem řídit automatizaci z hlediska jediné technologie. Soustřeďte se nejprve na výsledek a pak teprve vyberte správné nástroje.

2️⃣. Věříme, že podnikání můžeme automatizovat bez IT

Stále více firemních uživatelů se domnívá, že aplikací s nízkým kódem / bez kódu nevyžaduje pomoc IT. Uživatelé, ale většinou postrádají znalosti o tom, jak fungují data zákazníků, a existuje riziko úniku informací. Kromě toho jsou často tyto aplikace integrovány s jinými systémy. Pokud není IT tým zapojen hrozí selhání procesů při upgradu.

3️⃣. Myslíme si, že automatizace vyřeší všechno

Automatizace může být nejlepší volbou pro obchodní a IT procesy, ale nepokryje mezery ve špatně navrženém procesu. Automatizace není určena k tomu, aby kompenzovala selhání systémů nebo odkládala jejich změnu.

4️⃣. Nezapojíme všechny zúčastněné strany

Automatizace má ze své podstaty široký dopad na podnik, což znamená, že byste měli zapojit zúčastněné strany z celé organizace do rozhodování. Pokud například přijetí nových automatizačních procesů změní role zaměstnanců, zapojte HR; změny přístupových práv nebo systémové požadavky musí zahrnout spolupráci s IT.

5️⃣. Nevěnujeme dost času na testování

Automatizační technologie fungují pouze tehdy, když jsou algoritmy a pravidla nastavené správně. Technologie se mohou zdát snadno použitelné, ale jsou dysfunkční, když nejsou dobře naprogramovány.

6️⃣. Plýtváme úsilím na příliš komplikované procesy

Občas se organizace při automatizaci procesu ocitnou v bažině. To se nejčastěji stává, když procesy nejsou dobře zdokumentovány nebo pochopeny, pokud pracovní postup není konzistentní nebo pokud je v rozhodovacím procesu příliš mnoho variant. Neztrácejte a úsilí a čas tam kde se vám nedaří.

7️⃣. Zacházíme s automatizací jako s jednoduchou replikací úloh

Použití automatizačních nástrojů k ručnímu kopírování přesně toho, co se provádí, ignoruje základní výhodu automatizace – zlepšení komplexního procesu a vytvoření lepší zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti. Pokud redesign procesu není součástí procesu automatizace, těžko dosáhnete relevantního výsledku.

8️⃣. Nemonitorujeme postprodukci

Stejně jako každá implementace systému, i automatizace bude po implementaci vyžadovat rozsáhlé „praktické“ zapojení IT. Například zavedení průběžného zhodnocení, monitoring či pravidelné kontroly kvality.

9️⃣. Používáme nesprávné metriky k měření úspěchu

Měříme technologické aplikace a nástroje, aby bylo zajištěno, že fungují tak, jak byly navrženy. To však nereflektuje úspěšnost projektu. Zaměření dopadu na procesy a podnik jako celek je skutečným klíčem k úspěchu automatizace.

1️⃣0️⃣. Ignorujeme dopad na zaměstnance

I když je důležité zaměřit se na to, jak přijmout a škálovat automatizaci, je stejně důležité zvážit dopad na zaměstnance, zejména pokud se významně mění jejich pozice nebo práce. Komunikujme změny.

Zdroj: 10 Automation Mistakes to Avoid (gartner.com)

Back To Top