Skip to content

Estonsko, Mekka digitalizace?

Czech Republic The Country For The Future.“ Slogan Inovační strategie České republiky 2019-2030 zůstává zatím stále spíše na papíře. A poslední slovo tak nějak vystihuje vše.    

Estonská historie eGovernmentu se začíná psát v roce 1️⃣9️⃣9️⃣4️⃣, kdy vzniká návrh „Zásad estonské informační politiky“ ratifikovaný parlamentem o 4 roky později. 1 % HDP vyčleněno na financování státního IT.

Navazuje zahájení Celonárodní iniciativy rozvoje IT infrastruktury (tygří skok) v roce 1️⃣9️⃣9️⃣6️⃣ spočívající v dohánění Západní Evropy, aktualizací IT infrastruktury, a především stanovením PC dovedností jako priority ve vzdělávání. Víc než 90 % populace používá pravidelně internet.

V roce 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ se přesouvá část agendy vlády do e-prostoru (databáze a plánování). Schůze vlády jsou v důsledku snížení byrokracie a se začleněním el. řešení zkráceny průměrně na 30 minut (z předchozích 4-5 hodin). Ve stejném roce zavádí Online daňové přiznání. Jeho podání trvá aktuálně (v jednoduchých případech) cca 3 minuty a 98 % lidí jej podává elektronicky.

Díky potřebě výměny dat mezi systémy vzniká v roce 2️⃣0️⃣0️⃣1️⃣ distribuovaná vrstva X-Road. Stává se páteří e-Estonska umožňující harmonického propojení a fungovaní národních informačních systémů veřejného a soukromého sektoru. 99 % veřejných služeb je přístupných online 24/7.

2️⃣0️⃣0️⃣2️⃣ navazuje eID a digitální podpisy na základě průkazu totožnosti. 98 % Estonců používá aktivně eID a digitální podpisy ušetří ročně cca 2 % HDP.

Od roku 2️⃣0️⃣0️⃣5️⃣ mohou Estonci volit elektronicky. Zhruba 1/3 hlasů je v parlamentních volbách odevzdána online z více než 110 zemí.

Výsledkem kybernetického útoku na Estonsko v roce 2️⃣0️⃣0️⃣7️⃣ je výrazné posílení bezpečnosti. V Tallinnu sídlí Kybernetické centrum NATO i Agentura EU pro IT.

2️⃣0️⃣0️⃣8️⃣ estonští kryptografové vyvíjejí blockchain KSI. Funguje na ní několik vládních registrů. Ve stejném roce vzniká projekt elektronického zdraví – celostátní systém integrující data estonských poskytovatelů zdravotní péče. Snižuje byrokracii a poskytuje komplexní přístup k datům pacientů v nouzových situacích. Logicky v roce 2️⃣0️⃣1️⃣0️⃣ navazuje e-recept. 99 % předpisů je vydáváno online.

V roce 2️⃣0️⃣1️⃣3️⃣ vzniká Zelená kniha veřejných e-služeb. Mapuje a snaží se lépe pochopit potřeby veřejnosti, především pak jasně definuje cíle a zásady pro rozvoj elektronických služeb státu.

2️⃣0️⃣1️⃣4️⃣ přechází správa silnic na e-portál, kdy jsou kompletně všechny služby pro majitele a řidiče vozidel k dispozici online 6x rychleji, o 20 % levněji a s vyšší mírou transparentnosti. Ve stejném roce v reakci na hledání možností, jak přilákat do Estonska talenty a mezinárodní obchod, představují e-rezidenci (Digitální společnost bez hranic), ke které se může připojit kdokoliv na světě. Jejich počet se neustále zvyšuje.

Od roku 2️⃣0️⃣1️⃣5️⃣ je Estonsko první zemí, která má své kritické databáze a služby zálohovány v cloudu (Lucembursko). Zajišťuje tak digitální kontinuitu v online světě při kritických výpadcích či externích hrozbách.

Estonsko s Finskem zakládají v roce 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣ Severský institut pro řešení interoperability (NIIS)s cílem poskytovat lepší obsah, služby a řešení pro veřejnost.

2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ vzniká plán zavádění bezproblémových služeb s cílem snížení byrokracie a potřeby lidských zdrojů pro správu základních rutinních služeb státu.

A konečně v roce 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ byla nastíněna Vládní strategie využití a podpory implementace řešení umělé inteligence (AI) veřejném a soukromém sektoru s cílem vytvoření právního a strategického rámce pro urychlení rozvoje AI s Estonskem jako lídrem v této oblasti.

Estonsko má zhruba 1,3 mil. obyvatel, je tedy výrazně menší než Česká republika. Přesto, či právě proto, je v digitalizaci státní správy téměř o čtvrt století napřed. Samozřejmě ne vše může fungovat kdekoliv, ale základní parametry jsou jednoznačné – zaostáváme. Proč tomu tak je?

👉 chybějící digitální vzdělávání (zlepšuje se to, ale české děti opravdu neumí na 1. stupni základy programování), jako příklad poslouží posledních několik měsíců „online“ vzdělávání
👉 chybějící systémově budovaný vysokorychlostní internet mimo velké aglomerace
👉 ČR řídí papírová generace (platí to napříč spektrem a je to patrné více či méně při každém videu ze zasedání vlády či parlamentu), v posledních měsících zůstala doma velká část státní správy i samosprávy s neschopností vykonávat svou administrativní práci (95 % jí je na PC)
👉 státní informační systémy se budují na věky (a měla je dostat na starosti i Česká pošta …), ale bohužel bez snahy je propojovat a minimalizovat administrativu s tím spojenou (tak kde to funguje, to většinou dělají ručně lidé na základě formulářů z několika systémů)
👉 jako příklad poslouží dobře známý případ eshopu na Dálniční známky
👉 v neposlední řadě je to neexistující a chtěná i vynucovaná Strategie zavádění eGovernmentu do běžných činností státní správy a samosprávy

Existují výjimky jako Datové schránky, ale počet napojených služeb je tristní. Objevují se vlaštovky s eID (tou, co má Estonsko od roku 2002), ale stejně pak narazíme na odpor státní správy využívat call-centra i při pandemii. Čeká nás dlouhá cesta. Inspiraci je možné hledat na stránce e-estonia.com, ze které vznikl tento článek.

A mimochodem ten Skype, co loni (2019) při návštěvě Microsoftu obdivoval český premiér a chtěl přes něj prorocky řídit EU, vznikl v roce 2003 v Estonsku.

Back To Top